Doktorand inom landsskapsutnyttjande av stora växtätare i multifunktionella skogslandskap

SLU
Sweden
Full Time
Posted
1 week ago

Institutionen för vilt, fisk och miljö

SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap genom ett kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vår verksamhet omfattar växter, djur och människor i hela världen. Vår utgångspunkt är ofta den gröna sektorn med koppling till skog-, jord-, och vatten. VFM:s verksamhet är bärande delar av SLU:s strävan att vara ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. VFM bidrar till visionen genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Idag är SLU rankat som nummer ett i världen i skogsvetenskap och nummer fem i världen inom ekologi. Vår verksamhet påverkar och berör.

Innehållsbeskrivning:

Doktorandprojektet ingår som en del i forskningsverksamheten vid VFM där data från mer än ett 20-tal försöksområden ska undersökas med fokus på älgars rörelse i relation till skog, skogsbruk och användning av olika livsmiljöer. Älgen är en stor och värmekänslig växtätare som rör sig över stora ytor och därmed möter olika miljöer och klimatiska förutsättningar. Sedan 2003 har vi samlat enskilda positioner med hög upplösning från drygt 900 olika älgar dygnet runt, året om som kan kopplas till egenskaper i landskapet. Vi har idag därför tillgång till detaljerad information från breddgrad 56N i söder till 69N i norr, från fjäll till kust i Sverige. Databasen är unik vad gäller antal djur, fördelning över breddgrad och täckning av olika livsmiljöer.

Vi söker en doktorand som kommer att kombinera data från olika år och områden för att utveckla sannolikhetsmodeller för hur älgar använder en viss typ av livsmiljö med en viss typ av markanvändning i ett visst område och vid en viss tid på landskapsnivå. Målet med doktorandprojektet är att öka förståelsen för hur ett djurs rörelse i landskapet påverkas av abiotiska, biotiska och mänskligt drivna processer sammantaget. Projektet bidrar till SLUs samlade forskning om hur vi bäst kan anpassa både viltförvaltning och skogsskötsel i multifunktionella landskap. Vi söker en kandidat som är beredd att kombinera grundläggande och tillämpad forskning.   

Kvalifikationer:

Kvalifikationskrav. Du har en masterexamen, eller motsvarande, i biologi, ekologi, skogsvetenskap eller relaterat ämnesområde. Vi söker dig som är en kreativ och entusiastisk person med utmärkta kommunikationsfärdigheter i engelska (tal och skrift). Att behärska ett skandinaviskt språk är ett krav då många externa kontakter är nationella och intresset för forskningsområdet är stort i samhället. Ett dokumenterat intresse av programmering och för geografiska informationssystem (GIS), erfarenhet att hantera stora datamängder, modellering och rumsliga analyser är meriterande. Erfarenhet av samverkan med omgivande samhället är också meriterande.

Placering:           

Umeå

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:

Förväntat startdatum 22-03-15 eller enligt överenskommelse

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-02-13. For mer information, klicka här.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Kontaktpersoner

Wiebke Neumann Sivertsson

090-786 81 17

wiebke.neumann@slu.se

Fredrik Stenbacka

090-786 81 92

fredrik.stenbacka@slu.se

Location
Umeå