Forskar/miljöanalysspecialist i akvatisk ekologi

Swedish University of Agricultural Sciences
Sweden
Full Time
Posted
3 days ago

Vi söker tre nya forskare/miljöanalysspecialister i akvatisk ekologi till Kustlaboratoriet i Öregrund vid institutionen för akvatiska resurser.  De kommer att ta fram ny kunskap om kust- och havsekosystem och kommunicera denna vetenskapligt och som råd till förvaltning. Arbetet innefattar planering, ledning och genomförande av olika fisk- och fiskerelaterade projekt. En tillsvidaretjänst och två 12 månaders anställningar med möjlighet till förlängning.

Länk till tillsvidare tjänst med fokus på rumslig analys av akvatiska miljödata.

Länk till 12 månaders tjänst med fokus på rumslig akvatisk ekologi.

Länk till tjänst med fokus på fisk.

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences