Oikos Finland annual meeting

We welcome Oikos Finland members to participate in our annual meeting that will be held on zoom during our online conference on February 3rd starting at 11:15.. Link: https://jyufi.zoom.us/j/61741698501

Please find the agenda below or download it here:

1. Kokouksen avaus / Meeting opening
2. Kokouksen järjestäytyminen (pj, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat) / Choosing meeting representatives
3. Osallistujien todentaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Registering participants and checking the meeting quorum
4. Asialistan hyväksyminen / Approving the agenda
6. Oikos Finland Ry:n Vuoden 2020 toimitakertomuksen esittely / Introducing the 2020 action report
7. Oikos Finland ry:n toimintakertomuksen hyväksyminen / Approving the action report for 2020
8. Vuoden 2020 tilikertomuksen ja tilinpäätöksen 31.12.2020 esittely / Presentation of the financial statements for the year 2020 at 31 December 2020.
9. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen / Approval of the financial statements for 2020
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille / Deciding to grant discharge to the members of the board members
11. Hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle / Selection of board members to replace those who are retiring
12. Oikos Suomen puheenjohtajan valinta / Selection of the chair of OIKOS Finland
13. Toimintasuunnitelma 2021 / Action plan for 2021
14. Vuosien 2021 ja 2022 jäsenmaksun suuruus/Membership fees for 2021 and 2022.
15. Toiminnantarkastajan valinta / Selecting auditor
16. Other possiple matters / Muut mahdolliset asiat
17. Ending the meeting / Kokouksen päättäminen