VistÍs holds its meetings once a year. Here you can find information about past conferences.

Ráðstefna VistÍs 2021 verður haldin á netinu.
VistÍs 2019 var haldin á Hólum í Hjaltadal
VistÍs 2018 var haldin á Hafrannsóknastofnun
VistÍs 2017 var haldin á Hólum í Hjaltadal
VistÍs 2016 var haldin í Reykjavík
VistÍs 2014 var haldin í Stykkishólmi
VistÍs 2014 var haldin í Reykjavík
Haustráðstefna VistÍs 2012 var haldin í Reykjavík